Vải địa kỹ thuật ứng dụng trong hệ thống thoát nước và lọc ngược

0 1.988
Vải địa kỹ thuật chống thấm được sử dụng một cách hiệu quả như trong các hệ thống thoát nước và lọc nước trong các công trình dân dụng và công nghiệp, kết hợp hoặc thay thế những vật liệu rời truyền thống. Vải địa kỹ thuật chống thấm dễ lắp đặt tại công trường và đạt hiệu quả về mặt kinh tế trong các trường hợp vật liệu rời không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, khan hiếm hoặc hạn chế sử dụng do các vấn đề liên quan đến môi trường.
Vải địa kĩ thuật và vật liệu tổng hợp địa kĩ thuật có chức năng thoát nước là nằm trong số các sản phẩm của Vải địa kỹ thuật chống thấm có chức năng thoát nước. Những vật liệu này có thể được sử dụng trong nhiều công trình khác nhau như công trình tường chắn, công trình gia tải, chống xói mòn, xử lý rác thải, v.v…
Vải địa kỹ thuật chống thấm có chức năng như một đường thấm đáp ứng các yêu cầu thử lực, do đó cho phép dòng nước hoặc khí ga chảy qua. Vải lọc địa kỹ thuật phải thỏa mãn yêu cầu đảm bảo các hạt đất sẽ bị giữ lại và không cản trở dòng chảy của nước. Theo yêu cầu sau:
FOS ≤ n Ds
Trong đó :
– FOS là kích thước lỗ biểu kiến của vải địa kỹ thuật, phù thuộc vào kích thước lỗ rỗng và kích thước bị tắc lại của vải đkt , n là trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn sử dụng và Ds kích thước đại diện của cỡ hạt, thông thường là D85, (kích thước hạt thỏa mãn 85% hạt đất lọt sàng)
Ngoài ra, vải đkt phải có hệ số thấm nhỏ hơn đất trong suốt vòng đời của công trình, thỏa mãn yêu cầu:
kG ≥ N ks
Trong đó kG là hệ số thấm của vải địa kỹ thuật, N là trị số phụ thuộc và đặc điểm công trình (thường dao động trong khoảng từ 10 đến 100) và ks là hệ số thấm của đất nền
Vải địa kỹ thuật cũng phải thỏa mãn điều kiện không gây tắc hoặc nghẽn và dựa trên mối tương quan giữa kích thước lỗ lọc của vải địa kỹ thuật và đường kính hạt đất. . Kiểm tra hiệu suất lọc cũng có thể được thực hiện trong phòng thí nghiệm để đánh giá sự phù hợp giữa đất và vải địa kỹ thuật.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.