Ống Địa Kỹ Thuật

Ống Địa Kỹ Thuật

Geotube – hay còn gọi là đê chắn sóng mềm, được làm bằng ống địa kỹ thuật geotube thường được các công ty gán tên thương mại là Geotube hoặc Max – Tube. Khi thi công ống này người ta bơm dung dịch cát lẫn nước vào ống để làm đầy ống bằng cát và ống phình ta ra thành hình ô-val năm dài trên mặt đất. Nước sẽ thoát ra qua vải địa kỹ thuật và dần để lại một con đê mềm bằng cát trong vỏ ống bằng vải ĐKT nói trên.

Công trình đê mềm bằng ống địa kỹ thuật Geotube đã được Hiệp hội kỹ thuật quân đội Mỹ (USACE) áp dụng đầu tiên vào năm 1962 và đã trở thành một công nghệ được ứng dụng rộng rãi trên 50 quốc gia để xây dựng và bảo vệ các công trình bờ biển, bờ sông một cách nhanh chóng và tồn tại lâu dài, với chi phí hợp lý. Đặc biệt là dùng làm đê mềm cho các công trình biển.

Ứng dụng của ống địa kỹ thuật Geotube:

  • Đê bảo vệ bờ, kè biển
  • Đê phá sóng ngoài khơi
  • Đê chống cát trôi (Mỏ hàn và cầu tàu)
  • Hình thành các đảo nhân tạo